Означение по гумите

Как да четете информацията от гумата?


Можете да откриете всичко за гумата като прочетете информацията, намираща се на стената.

 

Модел на гумата

Дефинира правилната употреба на гумата. P (или без буква) означава, че това е гума за лек автомобил. LT означава, че гумата е за лекотоварен автомобил.

Ширина на гумата

Ширината на гумата, измерена в милиметри, от стена до стена. Тази гума е широка 215 милиметра.

Отношение на профила

Съотношението между височината на гумата към нейната широчина. 65 означава, че височината е равна на 65% от ширината на гумата.

Конструкция

Тази индикация ви дава информация за това как е изградена гумата. "R" означава радиална, което означава, че корпусът на гумата се състои от усилваща корда. Тази корда представлява няколко слоя от текстилен материал, които изграждат корпуса на гумата, и преминават радиално от ръб до ръб (зоната, която е в контакт с джантата). "B" означава, че гумата е с двойна конструкция - подсилващата корда преминава диагонално от ръб до ръб, а следващият слой корда преминава диагонално, но в обратната посока, като двата слоя взаимно се укрепват.

Диаметър на джантата

Ширината на джантата от единия до другия край. Диаметърът на тази джанта е 15 инча.

Индекс за товароносимост

Посочва максималния товар в паундове, който гумата може да издържи, при положение, че е напомпана до подходящото налягане. Информация на максималния товар в паундове и килограми ще откриете и на друго място на стената на гумата.

Скоростен клас

Показва максималната допустима скорост за дадена гума. H означава, че гумата има максимално допустима скорост 210 км/ч. Имайте предвид, че този индекс се отнася единствено до техническата възможност за постигане на дадена скорост от гумата, а НЕ е препоръка за превишаване на стандартните приложими ограничения на скоростта; винаги шофирайте в рамките на законово допустимата скорост.

DOT

Означава, че гумата е в съответствие с приложимите стандарти за безопасност, установени от Департамента по транспорт на САЩ (D.O.T.). До това обозначение се намира идентификацията на гумата или серийният ѝ номер; комбинация от числа и букви, съдържаща максимално 12 цифри.

UTQG

Съкращение от единна система за оценка на качеството на гумите (Uniform Tire Quality Grading) - система за оценяване на качеството, въведена от Департамента по транспорт на САЩ (DOT).