Игра Point S и Goodyear

Спечелете 7 таблета

Играта е обвързана с покупка и е отворена от 01.10.2018г. до 31.10.2018г. включително за всяка едновременна покупка на минимум 4 гуми с марка Point S или Goodyear. Попълнете бюлетина за участие и участвайте в тегленето. В играта могат да участват пълнолетни физически лица , живеещи в страните с търговски обекти на POINT S, които участват в нея. Играта е ограничена до 1 участие (1 единствен бюлетин)  на домакинство (едно и също фамилно име на един и същ адрес) за цялата продължителност на играта. Тегленето ще се състои на 15.11.2018г. в присъствието на съдебен изпълнител в седалището на дружеството организатор за всяка от страните участнички: Белгария и Словакия.

Валидно за цялата гама от гуми Point S или Goodyear.